วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีการวัดขนาดแหวนเพชรด้วยตัวเอง

          หากคุณต้องการจะสวมแหวนเพชรสักวง ก็ควรมีการวัดขนาดให้แน่ใจก่อนว่าเป็นขนาดที่พอดีกับนิ้วผู้ใส่ ซึ่งการวัดขนาดแหวนเพชรมีหลายวิธี ซึ่งคุณก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้


  1. การวัดรอบนิ้วแล้วนำไปเทียบกับตารางแหวน ซึ่งต้องเตรียมอุปกรณ์ คือ กระดาษตัดเป็นเส้น ๆ ดินสอ หรือปากกา และไม้บรรทัด สำหรับวิธีการวัดขนาดแหวนเพชร เริ่มจากการนำกระดาษที่ตัดเป็นเส้นมีขนาดความกว้่างไม่เกิน 5 มม. มาม้วนพับบริเวณโคนนิ้วให้พอดี จากนั้นได้ขนาดรอบนิ้วแล้วทำเครื่องหมายไว้ด้วยดินสอ แล้วนำความยาวมาเทียบกับไม้บรรทัด ก็จะได้ความยาวเส้นรอบวงของนิ้วเป็นมิลลิเมตร แล้วนำไปเทียบกับตารางแหวนเพชรได้เลย 
  2. วัดขนาดแหวนเพชรจากแหวนที่มีอยู่เดิม หากคุณมีแหวนอยู่แล้ว แต่ต้องการทราบขนาดแหวนของตัวเอง สามารถวัดขนาดแหวนได้โดยการนำไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนเดิม ซึ่งการวัดนั้นจะต้องวัดด้านในของวงแหวน แล้วนำค่าที่ได้ไปเทียบกับตารางเทียบขนาดแหวน 
  3. วัดขนาดแหวนจริงจากกระบองวัดขนาดแหวน วิธีนี้ต้องไปวัดที่ร้านทอง โดยจะใช้กระบอกวัดขนานแหวนจากนิ้วที่ต้องการใส่แหวนเพชร วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งจะได้ขนาดที่พอดีตามขนานนิ้วที่จะใส่ด้วย