วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

fashion accessories | techniques to cover up weaknesses.

          For the girls, then the dress is very important. And dress to suit their shape. Which is believed to be a kind of fashion accessories to match the shape and build strength for herself, it is her. Must be viewed to be appropriate. Today's fashion. choose clothes and accessories that will make you stand out as follows.
 • The chest should open neck shirt with a long line of small shirt and striped.
 • The coat should be short waist high waist pleated handles.
 • The hips should choose a skirt or pants that fit the contours and the long shirt or vest to cover the hips.
 • The legs should choose the skirt waist. Tighten the loose bottom.
 • Short people should choose the same color shirt or shirt waist float.
 • The narrow shoulders to balance visually. The length to the shoulder. Capad neck shirt or shirt with a wide collar.
 • The breasts are too big. Choose a darker bodice. Lower light. The cloth should be used should be soft and flowing fabric weight. And v-neck shirt would look better. 
          Selecting clothes and fashion. Any accessories. Should be determined primarily by the shape of their own. Not that I like to put it Hiim as you like. But that's it. It's not wrong, but it will make you look more explicit than others, and with the other people there.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตกแต่งภายในด้วยการติดตั้งแผ่นผนังคอนกรีต Texca

    ตกแต่งภายใน ด้วยการสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของบ้านจากผนังคอนกรีตหรือ Texca Wall เริ่มมีบทบาทในการก่อสร้างมากขึ้น เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาแทนที่การใช้อิฐบล็อคหรืออิฐมวลเบา ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก ทำให้ต้องเสียเวลาฉาบกาวซีเมนต์ทีละบล็อกๆซึ่งเสียเวลามาก แต่การใช้ผนังคอนกรีตจะช่วยลดเวลาในการก่อสร้างได้มากอย่างเห็นได้ชัด เพราะใช้ผนังคอนกรีตเพียงไม่กี่แผ่น และฉาบด้วยกาวซีเมนต์เพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถก่อผนังได้แล้ว อีกทั้งนักออกแบบบางคนได้เลือกวิธีการตกแต่งภายในบ้านด้วยการติดตั้งผนังคอนกรีตไปพร้อมๆ กัน จึงนับได้ว่าเป็นการประหยัดเงินและเวลาในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีการติดตั้งผนังคอนกรีตนี้ไม่ยากเลย ทำได้ง่ายมากๆ
 • ใช้เหล็กป๊อปอัพซึ่งเป็นแท่งเหล็กหรือลูมิเนียมกำหนดเป็นแนวในการติดตั้งแผ่นผนัง
 • ฉาบกาวซีเมนต์บนสันด้านข้างและด้านบนของแผ่น  Texca Wall ที่ตัดตามความยาวและความสูงที่พอเหมาะกับผนังแล้ว
 • ยกแผ่น  Texca Wall ติดตั้งตามแนวเหล็กป๊อปอัพ
 • ฉีด PU Foam เข้าไปในรอยต่อระหว่างแผ่น  Texca Wall กับขอบเพดานเพื่อกลบช่องว่าง
 • อุดด้านล่างแผ่นผนังกับพื้นด้วยปูนซีเมนต์
 • ติดเทปตาข่ายใยแก้วตรงรอยต่อระหว่างแผ่น แล้วฉาบกาวซีเมนต์ทับกลบให้เนียน