วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

How to choose the right jewelry lovers.

              Women fashion accessories and jewelry are paired together. Which can hardly be separated. As for the boys. People who want to buy jewelry for your love. Should be studied to find the right jewelry for your loved one. If you have jewelry that will enhance your love more. If you choose poorly, it can cause your love is not shrivel up!
              Before deciding to purchase jewelry, fashion accessories, bags should be viewed as a buying budget is slightly less. And persistent that your fans. I like to wear jewelry such as earrings, necklaces, rings will be chosen to suit her taste.
Men should learn that fans of the character, however, if you have a sweet girl. Diamonds rings should be chosen small. Or ring-shaped flowers. To the softness of her sweet personality and acrylic.
              If your boyfriend has a square face. If you choose earrings. Choose the design that should long hanging pendant will make your face look softened. If you have a slender or oval face. How lucky you are. I will buy any jewelry. The perfect earrings for women, oval face, round big concern is that the women who have a round face. Avoid earrings that are round. Choose earrings with long lines hanging down.
              Giving jewelry as a gift on special day. Should be present with the story. And attention to every detail about your boyfriend. It will make her feel appreciated. But the young man to buy her a ring to be sure. I really love this dress. If you are not sure to buy other jewelry such as bracelets or earrings, etc.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

Shopping Thailand "Community mall" option for suburban residents.

At present, the growth of the capital, Bangkok. Growing metropolitan area and spread to the surrounding area. A condominium project or a shopping center, a large village. The rising dramatically. Including the business community at a Mall Shopping Thailand is a fascinating and unique. They say that real estate is the hottest right now.
Business community are focused on the Mall, in line with changing consumer behavior. Access to community resources and more. Tend to grow along with the community in suburban and urban density. The business community will gather the mall, shops, restaurants and the beautiful photography. To have its own identity. It gives consumers the Community Mall is not just for shopping and dining. I like to go with. What makes a community mall is different from shopping malls.
          A survey of the magazine's "Leading the 360th weekly" found its suburbs with a community mall, popular expansion to include the cassia recently has launched a third project together, such as the The Circle cassia. Suwan Ratchaphruek Park Company Limited, Project Walk of furniture in Dex. The Place of the Pure and Pure Sammakorn VENTURES Development Co., Ltd. and so on.

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

Add elegance and fashion accessories for men and women.

We have the guruwan.com Fashion Accessories fashion for men and women. The document bags, key chains, note Smoots, belts, watches, glasses and more that you can buy. Affordable.

                 We carefully selects the best Fashion Accessories to you. In addition to the unique and unique. We also guarantee the quality of every product. So you can trust our site and enjoy shopping online. Modern fashion.

                 Trendy Fashion Accessories add elegance to you today ... it's at. www.guruwan.com.

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีการวัดขนาดแหวนเพชรด้วยตัวเอง

          หากคุณต้องการจะสวมแหวนเพชรสักวง ก็ควรมีการวัดขนาดให้แน่ใจก่อนว่าเป็นขนาดที่พอดีกับนิ้วผู้ใส่ ซึ่งการวัดขนาดแหวนเพชรมีหลายวิธี ซึ่งคุณก็สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้


  1. การวัดรอบนิ้วแล้วนำไปเทียบกับตารางแหวน ซึ่งต้องเตรียมอุปกรณ์ คือ กระดาษตัดเป็นเส้น ๆ ดินสอ หรือปากกา และไม้บรรทัด สำหรับวิธีการวัดขนาดแหวนเพชร เริ่มจากการนำกระดาษที่ตัดเป็นเส้นมีขนาดความกว้่างไม่เกิน 5 มม. มาม้วนพับบริเวณโคนนิ้วให้พอดี จากนั้นได้ขนาดรอบนิ้วแล้วทำเครื่องหมายไว้ด้วยดินสอ แล้วนำความยาวมาเทียบกับไม้บรรทัด ก็จะได้ความยาวเส้นรอบวงของนิ้วเป็นมิลลิเมตร แล้วนำไปเทียบกับตารางแหวนเพชรได้เลย 
  2. วัดขนาดแหวนเพชรจากแหวนที่มีอยู่เดิม หากคุณมีแหวนอยู่แล้ว แต่ต้องการทราบขนาดแหวนของตัวเอง สามารถวัดขนาดแหวนได้โดยการนำไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนเดิม ซึ่งการวัดนั้นจะต้องวัดด้านในของวงแหวน แล้วนำค่าที่ได้ไปเทียบกับตารางเทียบขนาดแหวน 
  3. วัดขนาดแหวนจริงจากกระบองวัดขนาดแหวน วิธีนี้ต้องไปวัดที่ร้านทอง โดยจะใช้กระบอกวัดขนานแหวนจากนิ้วที่ต้องการใส่แหวนเพชร วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งจะได้ขนาดที่พอดีตามขนานนิ้วที่จะใส่ด้วย